Uncategorized

แผ่นซับ Bezorber ลดโอกาสเกิดเชื้อราในผลไม้

ทุเรียนกิโลละเป็นพัน อย่าปล่อยให้ขึ้นราเสียดายของ

อาการหยดน้ำเกาะในกล่องผลไม้ที่เกิดจากการควบแน่น บางครั้งก็มีหยดน้ำเยอะมากที่ไหลไปกองที่ก้นถาดจนผลไม้เน่าเสีย หรือเป็นราระหว่างทางก่อนจะส่งถึงลูกค้าซะอีก… ครั้นจะยัดทิชชู่ไปให้เต็มกล่องมันก็จะอบ อากาศไม่ถ่ายเท แย่ยิ่งกว่าเดิม

ปัญหาทั้งหมดป้องกันได้แค่วาง Bezorber รองที่ก้นถาด Bezorber จะดูดน้ำทั้งหมดที่กองอยู่ก้นถาดเข้าไปด้านในทันที และน้ำทั้งหมดจะโดนล็อกไว้ใน Bezorber โดยไม่มีการไหลย้อนกลับ ทำให้ผลไม้รวมถึงกระดาษห่อผลไม้ไม่เปียกน้ำ ไม่ว่าจะส่งทางรถหรือส่งเครื่องบินก็สบายใจหายห่วง
Bezorber แผ่นซับน้ำอาหารสด
ช่องทางการสั่งซื้อ
LINE : @bezorber

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *