Absorbent Pad
Uncategorized

6 ข้อกำหนดที่ Absorbent Pad หรือแผ่นดูดซับน้ำ อาหารรุ่น HDPE ผ่านการทดสอบ

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

6 ข้อกำหนดที่ Absorbent Pad หรือแผ่นดูดซับน้ำ อาหารรุ่น HDPE ผ่านการทดสอบ

หลายคนสอบถามกันเข้ามาว่า Absorbent Pad for Food ของเรา “ปลอดภัยไหม?” “จะใช้กับอาหารได้จริงหรอ?” หรือ “มีมาตรฐานอะไรรับรองไหม?” ดังนั้น ในบทความนี้ ‘Bezorber’ จึงได้นำ 6 ข้อกำหนดที่ Absorbent Pad หรือแผ่นดูดซับน้ำ อาหารรุ่น HDPE ผ่านการทดสอบมาให้ทุกคนได้ดูกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใจ และให้ทุกคนตัดสินใจใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยแผ่นดูดซับน้ำ และอาหารคืออะไร มีประโยชน์ยังไง และผ่านการทดสอบประเภทใดบ้าง ไปดูกันเลย!

1. Absorbent Pad for Food หรือแผ่นดูดซับน้ำ อาหาร คืออะไร

Absorbent Pad

ก่อนไปดูกันว่า Absorbent Pad for Food หรือแผ่นดูดน้ำ และอาหาร ผ่านการทดสอบมาตรฐานใดบ้าง มาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่า Absorbent Pad for Food คืออะไร โดย Absorbent Pad for Food หรือแผ่นดูดน้ำ และอาหารนั้นผลิตขึ้นมา เพื่อใช้สำหรับนำมาใช้ร่วมกับอาหารโดยเฉพาะ ซึ่งแผ่นดูดซับน้ำ และอาหาร มีลักษณะเป็นแผ่น มีหน้าที่ในการดูดของเหลวส่วนเกินที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ที่มักจะพบเห็นได้ตามห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำต่างๆ ทั้งนี้จุดประสงค์ของการใช้แผ่นดูดซับน้ำ และอาหารก็เพื่อดูดของเหลวส่วนเกินอย่างน้ำ หรือเลือดที่ออกมาจากเนื้อสัตว์, ผัก หรือผลไม้ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้อาหารสดเกิดการเน่าเสีย เปื่อย หรือมีกลิ่นได้ ดังนั้น การใช้แผ่นดูดน้ำ และอาหาร หรือ Absorbent Pad for Food จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้อาหารสามารถรักษาสภาพความสด ทั้งในด้านของสี กลิ่น และรสชาติ และสามารถมั่นใจได้ว่า Absorbent Pad for Food นั้นมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน ด้วยการผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดต่าง ๆ จากทั้งในประเทศไทยและจากต่างประเทศ

2. Absorbent Pad หรือแผ่นดูดซับน้ำ อาหารแบบพลาสติก HDPE

Absorbent Pad

หลังจากได้ทราบกันแล้วว่าแผ่นดูดน้ำ อาหารคืออะไร ลองมาดูกันต่อว่าแผ่นดูดซับน้ำ และอาหาร หรือ Absorbent Pad แบบพลาสติก HDPE หรือ Absorbent Pad for Food – HDPE ที่ร้านค้าชั้นนำหลายร้านเลือกใช้นั้นมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ดังนี้

 • ขนาด มีให้เลือกใช้มากถึง 4 ขนาด ได้แก่ ขนาดมาตรฐาน 7.5 x 10 เซนติเมตร, ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร, ขนาด 10 x 15 เซนติเมตร และขนาด 10 x 20 เซนติเมตร
 • การซึมซับน้ำ มีคุณสมบัติสามารถซึมซับน้ำได้ตั้งแต่ 35 มิลลิลิตร ไปจนถึง 100 มิลลิลิตรเลยทีเดียว
 • สี มีให้เลือกใช้ทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีขาว สีเทา และสีดำ

ข้อควรระมัดระวัง Absorbent Pad หรือแผ่นดูดน้ำ และอาหารแบบพลาสติก สามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย แต่ห้ามนำเข้าเตาอบ หรือผ่านความร้อนเกิน 70 องศาเซลเซียสอย่างเด็ดขาด

3. 6 ข้อกำหนดที่ Absorbent Pad หรือแผ่นดูดซับน้ำ อาหารรุ่น HDPE ผ่านการทดสอบ

Absorbent Pad

นอกจากคุณสมบัติหลักๆ ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น Absorbent Pad for Food หรือแผ่นดูดน้ำ และอาหารแบบ HDPE นั้นยังได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศทั้งหมด 6 ประเภท ซึ่งจะผ่านข้อกำหนดใดบ้าง มาดูกันต่อได้เลย

3.1 Thai MoPH No.435 and Micro-organism

Thai MoPH No.435 and Micro-organism เป็นมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 435) เรื่องกำหนดคุณภาพ หรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ที่จะต้องทำการตรวจหาสารตะกั่ว, แคดเมียม, สารโลหะหนักต่างๆ และการปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์ไปสู่อาหาร เช่น พลาสติกลอก หรือสีพลาสติกไปติดอยู่กับอาหาร ตลอดจนแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่งผลการทดสอบของ Absorbent Pad for Food หรือแผ่นดูดน้ำ และอาหารแบบ HDPE  คือ “ตรวจไม่พบสารปนเปื้อนใดๆ จากบรรจุภัณฑ์ไปสู่อาหาร” จึงทำให้ Absorbent Pad for Food หรือแผ่นดูดน้ำ และอาหารแบบ HDPE ของอนามัยภัณฑ์นั้นได้รับการการันตีว่ามีความปลอดภัย สามารถใช้กับอาหารได้อย่างถูกสุขลักษณะ และเป็นที่นิยมของผู้ผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ หรือจำหน่ายเนื้อสัตว์เป็นอย่างมาก

3.2 Japan Food Sanitation Law No.233

Japan Food Sanitation Law No.233 เป็นมาตรฐานกฎหมายสุขอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น ที่มีการปรับปรุงกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของ MHLW ในปีพ.ศ. 2553 ในเรื่องของคุณลักษณะ และมาตรฐานอาหาร และวัตถุเจือปนอาหาร และอื่นๆ รวมถึงวัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางสุขาภิบาลและความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน JAS Law ของกระทรวงเกษตร, ป่าไม้ และประมงของประเทศญี่ปุ่น โดยผลการทดสอบของ Absorbent Pad for Food หรือแผ่นดูดน้ำ และอาหารแบบ HDPE ของอนามัยภัณฑ์นั้นก็ได้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายสุขอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น จึงเป็นการการันตีว่า Absorbent Pad for Food หรือแผ่นดูดน้ำ และอาหารแบบ HDPE นั้นสามารถนำมาใช้กับอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 EU Regulation (EC) 1907/2006 (201 items)

EU Regulation (EC) 1907/2006 (201 items) เป็นกฎระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ที่ว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการห้าม หรือจำกัดการผลิต หรือการใช้สารเคมี เพื่อใช้เป็นมาตรการในการควบคุมเคมีภัณฑ์ที่ผลิต และจำหน่ายในสหภาพยุโรป ที่มีจุดประสงค์เพื่อรักษาสุขอนามัยของมนุศย์ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงในเรื่องของการลดปัญหาในเรื่องของอุตสาหกรรม การตลาด การทดลองในสัตว์ และการร่วมมือกันระหว่างประเทศ โดย Absorbent Pad for Food หรือแผ่นดูดน้ำ และอาหารแบบ HDPE ของอนามัยภัณฑ์ ที่เป็นวัสดุดูดซับด้านในของแผ่นรองก็ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยเช่นกัน ในกรณีนี้เราได้ส่งไปทดสอบตามมาตรฐาน EC No. 1907/2006 (Substances of Very High Concern) ซึ่งเป็นมาตรฐานของยุโรป ปัจจุบันมีสารต้องห้ามทั้งหมด 206 ชนิด และรายชื่อสารต้องห้ามจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี เช่น Sodium Dischromate, Coal Tar, Boric Acid หรือ Formamide เป็นต้น

3.4 EU Regulation (EC) 10/2011 (Migration)

EU Regulation (EC) 10/2011 (Migration) เป็นกฎหมายเฉพาะว่าด้วยพลาสติกสัมผัสอาหารของสหภาพยุโรป ที่เป็นการทดสอบว่าบรรจุภัณฑ์จะเกิดการปนเปื้อนไปสู่อาหารหรือไม่ เนื่องจากผู้ผลิตสามารถเลือกสารที่จะนำมาใช้ในการทดสอบได้ ซึ่งสำหรับแผ่นดูดซับน้ำ อาหาร รุ่น HDPE นี้ เลือกใช้ดังนี้

 • แช่สินค้าใน 3% Acetic Acid ทดสอบเป็นเวลา 10 วัน ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส (ตัวแทนของอาหารที่เป็นกรด เช่น มะนาว เลม่อน)
 • แช่สินค้าใน 50% Ethanol ทดสอบเป็นเวลา 10 วัน ที่อุณหภูมิ 40 องศา (ตัวแทนของอาหารที่มีแอลกอฮอล์ เช่น ซอสที่ใช้ในการหมัก)
 • แช่สินค้าใน Rectified Olive Oil ทดสอบเป็นเวลา 10 วัน ที่อุณหภูมิ 40 องศา (ตัวแทนของอาหารที่มีน้ำมัน เช่น แซลม่อน หมู เนื้อ)

นอกจากนี้แล้ว EU 10/2011 ยังมีการตรวจสารโลหะหนักมากถึง 25 ชนิด และผลการทดสอบของแผ่นดูดน้ำ และอาหาร หรือ Absorbent Pad for Food จากบริษัทอนามัยภัณฑ์ ก็ผ่านการทดสอบทุกรายการ โดยผลการทดสอบรายงานเป็น ‘Not Detected’ คือ ไม่พบสารปนเปื้อนหรือสารโลหะหนักใดๆ ทั้งสิ้น

3.5 US FDA 21 CFR 177.1520

US FDA 21 CFR 177.1520 เป็นประมวลกฎหมาย และระเบียบของสหรัฐอเมริกา หรือ Code of Federal Regulation (CFR) ได้กำหนดสารควบคุมที่ FDA อนุญาตให้ใช้กับอาหารได้ โดยสารเคมี หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตวัสดุ และภาชนะบรรจุอาหาร หรือที่เรียกว่า สารสัมผัสอาหาร (Food Contact Substance หรือ FCS) หากสารเคมีในวัสดุ และภาชนะบรรจุอาหารเหล่านี้แพร่เข้าไปเป็นองค์ประกอบของอาหาร สารนั้นจะถูกจัดว่าเป็นวัตถุเจือปนอาหาร และต้องเป็นไปตามกฎหมายวัตถุเจือปนอาหาร ดังนั้น วัสดุที่ใช้กับอาหารจะต้องมีความปลอดภัย และต้องได้รับอนุมัติจาก FDA ก่อนนำมาใช้ หรือนำมาวางจำหน่ายสู่ท้องตลาด และ Absorbent Pad for Food หรือแผ่นดูดน้ำ และอาหารแบบ HDPE ของอนามัยภัณฑ์ ก็ได้รับการรับรองแล้วเช่นกัน

3.6 ISO 9001:2015 และ GHP

ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานของระบบบริหาร คุณภาพ (Quality Management System หรือ QMS) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นระบบที่ใช้สำหรับบริหารกระบวนการให้ได้สินค้า หรือบริการที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยมาตรฐานโรงงานของบริษัทอนามัยภัณฑ์ก็ได้ผ่านรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 (ระบบการจัดการคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับจากสินค้ากลับไปหาต้นทางได้ (Traceability) และมาตรฐาน GHP (มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต) รับรองโดย BSI

4 ประโยชน์ของ Absorbent Pad หรือแผ่นดูดซับน้ำ อาหารรุ่น HDPE

Absorbent Pad

เมื่อหลายๆ คนรู้แล้วว่า Absorbent Pad หรือแผ่นดูดซับน้ำ และอาหารรุ่น HDPE ของอนามัยภัณฑ์นั้นผ่านการทดสอบ 6 ข้อกำหนด ที่ผ่านการรับรองจากหลากหลายประเทศ และเป็นเครื่องการันตีได้ถึงความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งานกับอาหารแล้ว ดังนั้น ต่อไปเราจะไปดูกันว่า Absorbent Pad หรือแผ่นดูดซับน้ำ และอาหารรุ่น HDPE ของทางอนามัยภัณฑ์นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ดังนี้

4.1 ดูดซับน้ำหรือเลือดส่วนเกิน

เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยที่ทำให้แบคทีเรียสามารถอยู่อาศัยได้ การที่แผ่นดูดน้ำ และอาหาร อย่าง Absorbent Pad ออกจนหมด นับเป็นการตัดปัจจัยที่จะทำให้แบคทีเรียสามารถเจริญเติบโต หรือแพร่กระจายในถาดอาหารได้นั่นเอง ซึ่ง Absorbent Pad หรือแผ่นดูดซับน้ำ อาหารรุ่น HDPE มีประสิทธิภาพในการดูดซับของเหลวส่วนเกินในแพ็กเกจหรือบรรจุภัณฑ์ อย่างการใช้เป็นแผ่นรองซับถาดอาหารเพื่อซับเลือดหมูหรือเลือดไก่ นอกจากนั้นยังสามารถใช้สำหรับดูดของเหลวส่วนเกินจากผักหรือผลไม้ได้อีกด้วย และเมื่อไม่มีน้ำ หรือเลือดส่วนเกิน ก็จะทำให้เนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้มีความสะอาด ปลอดภัย และดูสดใหม่มากขึ้น

4.2 ช่วยให้อาหารเก็บได้นานขึ้น

เมื่อแผ่นดูดซับน้ำ อาหาร หรือเลือดส่วนเกินออกจนหมด ก็จะนำมาซึ่งประโยชน์ในข้อนี้ นั่นก็คือ Absorbent Pad รุ่น HDPE หรือแผ่นดูดน้ำ อาหารนี้จะช่วยทำให้อาหารของคุณเก็บได้นานยิ่งขึ้น เพราะว่าได้ทำการกำจัดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสด สะอาด และปลอดภัยออกไปแล้ว ทำให้อาหารมีความสดใหม่ มีสีสันสวยงาม ไม่มีกลิ่นเหม็น เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังคงรสชาติของอาหารไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกได้ว่าครบทั้งสี กลิ่น และรสชาติเลยทีเดียว

4.3 ช่วยให้แพ็กเกจหรือบรรจุภัณฑ์ดูสะอาดและน่าซื้อ

เมื่อ Absorbent Pad ทำหน้าที่ดูดซับน้ำ เลือด หรือของเหลวส่วนเกินในแพ็กเกจ หรือบรรจุภัณฑ์ของคุณจดหมดได้แล้วนั้น แน่นอนว่าก็จะนำมาซึ่งหน้าตาของอาหารที่ดูมีความสะอาด ปลอดภัย ทำให้ลูกค้า หรือผู้ที่พบเห็นตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยถือว่าเป็นจุดขายอีกอย่างหนึ่งที่สามารถดึงดูดใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี

5. เพิ่มความสด สะอาด ปลอดภัยให้กับอาหารได้อย่างมาตรฐาน ด้วยการเลือกใช้ Absorbent Pad

Absorbent Pad

Absorbent Pad หรือแผ่นดูดซับน้ำ และอาหาร แบบพลาสติก HDPE เป็นวัสดุที่ใช้กับอาหารที่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศถึง 6 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ในแถบโซนยุโรป ดังนั้น จึงถือเป็นเครื่องการันตีว่า Absorbent Pad หรือแผ่นดูดซับน้ำ และอาหาร แบบพลาสติก HDPE ของทางอนามัยภัณฑ์ ว่ามีความปลอดภัย สามารถใช้กับอาหารได้จริง และยังมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย

6. แผ่นดูดซับน้ำ และอาหาร Absorbent Pad สามารถติดต่อหาซื้อจากช่องทางไหนได้บ้าง?

สำหรับผู้ผลิต หรือผู้ที่สนใจอยากจะลองใช้งานแผ่นดูดซับน้ำ และอาหาร Absorbent Pad สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อได้จากช่องทางต่างๆ ได้ ดังนี้

 • เบอร์โทรศัพท์ : 085-042-4224
 • อีเมล : tantanat.cpd@thaihygienic.com
 • Line Official : @bezorber
 • Facebook : Bezorber Food Pads Thailand
 • Shopee : Bezorber
 • และ  “มีจำหน่ายที่ห้าง Go Wholesale ทุกสาขา”

7. ดูสินค้า Absorbent Pad เพิ่มเติมได้ที่นี่ >> คลิกเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *