Bezorber
Uncategorized

“หยดน้ำ” ตัวการเกิดเชื้อราในผลไม้ แก้ได้ด้วยแผ่นซับ Bezorber

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

“หยดน้ำ” ตัวการเกิดเชื้อราในผลไม้ แก้ได้ด้วยแผ่นซับ Bezorber

“ผลไม้” เป็นผลผลิตที่มีข้อจำกัดในการส่งต่อจากไร่สวนไปถึงมือผู้บริโภคได้ค่อนข้างยาก เพราะว่าในแต่ละขั้นตอนในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนั้นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษา การขนส่ง หรือการวางจำหน่าย ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นก็อาจจะเกิดปัจจัยต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้ผลไม้เกิดการเน่าเสีย เชื้อรา หรือเกิดอาการช้ำได้ง่าย โดยเฉพาะปัญหา “หยดน้ำ” ที่เป็นปัจจัยหลักที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายจากการควบแน่นของอากาศ และเมื่อเกิดหยดน้ำในปริมาณมาก ก็มีความเสี่ยงที่หยดน้ำเหล่านั้นจะไหลมากองรวมกันที่ก้นถาด ก็จะส่งผลให้ผลไม้ถูกแช่อยู่ในน้ำจนเกิดกลิ่น เน่าเสีย ไม่สดใหม่ได้ และที่สำคัญ คือ ทำให้เกิดเชื้อราในผลไม้ ที่ผู้บริโภคไม่สามารถนำไปรับประทานได้ และนอกจากนั้นยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์อีกด้วย ดังนั้น ในบทความนี้จึงจะมาแนะนำวิธีการใช้แผ่นซับ Bezorber ทางเลือกในการแก้ปัญหาหยดน้ำ ตัวการที่ทำให้เกิดเชื้อราในผลไม้แบบง่ายๆ โดยแผ่นซับ Bezorber นั้นจะสามารถช่วยแก้ปัญหาหยดน้ำได้อย่างไร มีความปลอดภัยต่อการใช้กับอาหารจริงหรือไม่ มีลักษณะเป็นอย่างไร และสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้าง สามารถติดตามกันได้เลย!

1. ทำไม Bezorber ถึงช่วยแก้ปัญหาหยดน้ำที่ทำให้เกิดเชื้อราในผลไม้ได้?

Bezorber

Bezorber เป็นแผ่นซับที่มีหน้าที่ในการดูดซับของเหลวส่วนเกินที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ เช่น หยดน้ำที่อยู่ในกล่องผลไม้ น้ำ หรือเลือดที่ออกมาจากเนื้อสัตว์ หรือของเหลวอื่นๆ ที่มาจากอาหาร โดยแผ่นซับ Bezorber นั้นจะทำการดูดซับของเหลวอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงสามารถช่วยแก้ปัญหาหยดน้ำที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดปัญหาเชื้อราในผลไม้ได้ และนอกจากนั้นการใช้แผ่นซับ Bezorber ยังมีประโยชน์อื่นๆ และยังสามารถช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ ในระหว่างการส่งต่อผลไม้ถึงมือผู้บริโภคได้ ดังนี้

 • ช่วยลดปัญหาผลไม้เน่าเสีย เพราะว่าแผ่นซับ Bezorber ช่วยดูดซับของเหลวส่วนเกินอย่างหยดน้ำออกอย่างหมดจด ทำให้ผลไม้มีความแห้งสนิท ไม่แช่น้ำ จึงช่วยลดปฏิกิริยาระหว่างน้ำ และผลไม้ได้ และส่งผลให้โอกาสที่จะเกิดปัญหาผลไม้เน่าเสียนั้นลดลงตามไปด้วย
 • ช่วยทำให้ผลไม้ดูมีความสดใหม่ เพราะว่าแผ่นซับ Bezorber ทำการดูดซับของเหลวส่วนเกินออกไปอย่างหมดจด และเมื่อไม่มีของเหลวอย่างน้ำ หรือของเหลวส่วนเกินต่างๆ ก็จะทำให้ผลไม้ดูสดใหม่อยู่เสมอ
 • ช่วยทำให้ผลไม้ดูสะอาด นอกจากการที่แผ่นซับ Bezorber จะทำให้ผลไม้ดูมีความสดใหม่แล้ว ยังสามารถช่วยทำให้ผลไม้ดูสะอาดสะอ้านมากขึ้น เพราะว่าไม่มีน้ำติดอยู่ที่บรรรจุภัณฑ์ หรือผลไม้ และยังสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่กระตุ้นความอยากซื้อที่ผู้ผลิตหลายๆ คนไม่ควรมองข้าม
 • ช่วยทำให้ผลไม้เก็บไว้ได้นานมากขึ้น เมื่อผลไม้ไม่มีของเหลวติดอยู่ที่เปลือก หรือผิว รวมถึงภายในบรรจุภัณฑ์ไม่มีน้ำที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเน่าเสีย ช้ำ หรือเปลี่ยนสี แถมยังมีความสดใหม่ และสะอาด จึงทำให้ผลไม้ที่ใช้แผ่นซับ Bezorber นั้นสามารถเก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ดังนั้น การใช้แผ่นซับ Bezorber ไม่เพียงแค่จะช่วยแก้ปัญหาหยดน้ำ ที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดเชื้อราในผลไม้ แต่ยังสามารถช่วยรักษาความสะอาด ความสดใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ผลไม้เกิดการเน่าเสียได้ง่ายอีกด้วย ทำให้ภาพลักษณ์ของสินค้าดูน่าหยิบจับ และน่าซื้อมากขึ้น รวมถึงเวลาที่ผู้บริโภคซื้อนั้นก็จะรู้สึกได้ถึงความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป เพราะได้สินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคากลับมาอีกด้วย

2. Bezorber มีความปลอดภัยในการใช้กับอาหารจริงหรือไม่?

Bezorber

สำหรับแผ่นซับ Bezorber นั้นมีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับอาหารอย่างแน่นอน เพราะว่า Bezorber เป็นแผ่นซับที่มีการผลิตขึ้นมาใช้กับอาหาร เนื้อสัตว์ ผัก หรือผลไม้โดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่ในการดูดซับของเหลวส่วนเกินต่างๆ ที่เป็นปัจจัยกระตุ้นการเกิดปัญหาเน่าเสีย เชื้อรา หรือมีกลิ่น และช่วยรักษาความสะอาด สดใหม่ และปลอดภัยของอาหาร และนอกจากนั้นยังผ่านการทดสอบ และการรับรองต่างๆ ที่การันตีว่าแผ่นซับ Bezorber เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ผลิต และผู้บริโภคที่เลือกใช้งานแผ่นซับ Bezorber ซึ่งข้อกำหนดที่ Bezorber ได้ผ่านทดสอบ และการรับรอง มีดังนี้

 • Thai MoPH No.435 and Micro-organism เป็นมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 435) เรื่องกำหนดคุณภาพ หรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ที่จะต้องทำการตรวจหาสารต่างๆ และการปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์ไปสู่อาหาร ตลอดจนแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ และผลการทดสอบของแผ่นซับ Bezorber คือ ตรวจไม่พบสารปนเปื้อนใดๆ
 • Japan Food Sanitation Law No.233 เป็นมาตรฐานกฎหมายสุขอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่นในเรื่องของคุณลักษณะ และมาตรฐานอาหาร และวัตถุเจือปนอาหาร และอื่นๆ รวมถึงวัสดุอื่นๆ ที่ใช้กับอาหาร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางสุขาภิบาลและความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน JAS Law และผลการตรวจสอบของแผ่นซับ Bezorber ก็เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวอย่างถูกต้อง
 • EU Regulation (EC) 1907/2006 (201 items) เป็นกฎระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรปที่ว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการห้าม หรือจำกัดการผลิต หรือการใช้สารเคมี เพื่อใช้เป็นมาตรการในการควบคุมเคมีภัณฑ์ที่ผลิต และจำหน่ายในสหภาพยุโรป รวมถึงจุดประสงค์อื่นๆ และแผ่นซับ Bezorber ก็ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยของกฎระเบียบนี้เช่นกัน
 • EU Regulation (EC) 10/2011 (Migration) เป็นกฎหมายเฉพาะว่าด้วยพลาสติกสัมผัสอาหาร ที่เป็นการทดสอบว่าบรรจุภัณฑ์จะเกิดการปนเปื้อนไปสู่อาหารหรือไม่ และเป็นการตรวจสอบที่มีความละเอียดสูงกว่าข้อกำหนดอื่นๆ ด้วยการให้ผู้ผลิตสามารถเลือกสารที่จะนำมาใช้ในการทดสอบได้ ซึ่งแผ่นซับ Bezorber ก็ได้ผ่านการทดสอบด้วยการแช่สินค้าใน Acetic Acid, Ethanol และ Rectified Olive Oil รวมถึงยังมีการตรวจสารโลหะหนักมากถึง 25 ชนิด ซึ่งแผ่นซับ Bezorber ก็ผ่านการทดสอบทุกรายการ
 • US FDA 21 CFR 177.1520 เป็นประมวลกฎหมาย และระเบียบของสหรัฐอเมริกา หรือ Code of Federal Regulation (CFR) ได้กำหนดสารควบคุมที่ FDA อนุญาตให้ใช้กับอาหารได้ โดยสารเคมี หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตวัสดุ และภาชนะบรรจุอาหารจะต้องมีความปลอดภัย และต้องได้รับอนุมัติจาก FDA ก่อนนำมาใช้ หรือนำมาวางจำหน่ายสู่ท้องตลาด
 • ISO 9001:2015 และ GHP เป็นมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System หรือ QMS) ที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นระบบที่ใช้สำหรับบริหารกระบวนการให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยมาตรฐานโรงงานของบริษัทอนามัยภัณฑ์ก็ได้ผ่านรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐาน GHP (มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต) ที่ผ่านการรับรองโดย BSI


ดังนั้น ผู้ผลิต และผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้เลยว่าแผ่นซับ Bezorber นั้นมีมาตรฐาน ไม่มีสารตกค้าง ไม่มีการเจือปน หรือปนเปื้อนกับอาหาร และมีความปลอดภัยต่อการใช้งานกับอาหารอย่างแน่นอน

3. แผ่นซับ Bezorber มีลักษณะเป็นอย่างไร?

Bezorber

แผ่นซับ Bezorber นั้นมีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม มีให้เลือกใช้ 3 สี ได้แก่ สีขาว, สีดำ และสีเทา และมีให้เลือกใช้มากถึง 4 ขนาด ได้แก่ ขนาดมาตรฐาน 7.5 x 10 เซนติเมตร, ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร, ขนาด 10 x 15 เซนติเมตร และขนาด 10 x 20 เซนติเมตร สามารถซึมซับน้ำได้อย่างดีเยี่ยม เพราะสามารถซึมซับได้ตั้งแต่ 35 มิลลิลิตรไปจนถึง 100 มิลลิลิตร ดังนั้น จึงสามารถดูดซับน้ำ เลือด หรือของเหลวส่วนเกินในอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถึงแม้ว่าแผ่นซับ Bezorber จะมีความปลอดภัยต่ออาหาร แต่ว่าก็มีข้อควรระมัดระวังในการใช้งานตรงที่สามารถใช้งานกับความร้อนได้สูงสุดที่ 70 องศาเซลเซียส

4. นอกจากผลไม้แล้ว แผ่นซับ Bezorber ใช้กับอาหารประเภทอื่นได้หรือไม่?

Bezorber

นอกจากผลไม้แล้ว การใช้งานแผ่นซับ Bezorber นั้นยังสามารถใช้งานกับอาหารประเภทอื่นๆ ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อปลา หรือเนื้อสัตว์ต่างๆ รวมถึงผักนานาชนิด และผลไม้ที่ทำการปอกเปลือกแล้ว เพราะว่าอาหารที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมีกจะมีของเหลวส่วนเกินอยู่เสมอ อย่างเนื้อสัตว์ต่างๆ ก็จะมีทั้งเลือด และน้ำ ที่ออกมาจากเนื้อสัตว์โดยตรง หรือจะเป็นผัก ที่มีโอกาสที่จะเกิดหยดน้ำบนผิวเปลือก หรือในบรรจุภัณฑ์ รวมถึงผลไม้ที่ทำการปอกเปลือกแล้ว ที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะถ้าหากเกิดหยดน้ำ หรือมีของเหลวส่วนเกินในบรรจุภัณฑ์ ก็จะทำให้เนื้อผลไม้ได้รับความเสียหายได้ ดังนั้น ผู้ผลิต หรือผู้บริโภคที่ต้องการรักษาความสดใหม่ และความสะอาดของอาหาร เพื่อให้อาหารยังคงรสชาติ กลิ่น สี และสามารถเก็บไว้ได้นานมากขึ้น ก็สามารถเลือกใช้งานแผ่นซับ Bezorber ได้ เพื่อช่วยดูดซับของเหลวส่วนเกินที่เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลเสียต่ออาหารได้โดยตรง และสำหรับผู้ที่สนใจ Bezorber ก็สามารถติดต่อสอบถาม หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางต่างๆ หรือผ่านทาง Line Official : @bezorber ได้เลย

5. Bezorber ทางเลือกในการจัดส่งผลไม้ ช่วยรักษาความสะอาด สดใหม่ ไร้เชื้อรากวนใจ

Bezorber

Bezorber เป็นอีกทางเลือกที่สามารถช่วยรักษาคุณภาพของผลไม้ในระหว่างการจัดส่งได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ผลิตได้ส่งผลไม้ที่มีความสะอาด และสดใหม่ไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด เพราะว่าแผ่นซับ Bezorber มีหน้าที่ในการดูดซับของเหลวส่วนเกินในบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลไม้ ทำให้ไม่มีน้ำ หรือของเหลวส่วนเกินที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผลไม้เกิดการเน่าเสีย หรือเกิดเชื้อรา และทำให้ผลไม้นั้นมีความสดใหม่ ความสะอาด และที่สำคัญ คือ ลดปัญหาเชื้อราได้อย่างดีเยี่ยม และนอกจากนั้นจะช่วยรักษาคุณภาพของผลไม้ได้แล้ว การใช้แผ่นซับ Bezorber ยังทำให้บรรจุภัณฑ์ดูมีความน่าหยิบ หรือน่าซื้อมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยกระตุ้นความอยากซื้อของผู้บริโภค และช่วยเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ถ้าหากผู้ผลิตที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความสดใหม่ สะอาด ปลอดภัย การเลือกใช้แผ่นซับ Bezorber ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลยทีเดียว

6. แผ่นซับ Bezorber สามารถติดต่อหาซื้อจากช่องทางไหนได้บ้าง?

สำหรับผู้ผลิต หรือผู้ที่สนใจอยากจะลองใช้งานแผ่นซับ Bezorber สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อได้จากช่องทางต่างๆ ได้ ดังนี้

 • เบอร์โทรศัพท์ : 085-042-4224
 • อีเมล : tantanat.cpd@thaihygienic.com
 • Line Official : @bezorber
 • Facebook : Bezorber Food Pads Thailand
 • Shopee : Bezorber
 • และ  “มีจำหน่ายที่ห้าง Go Wholesale ทุกสาขา”

7. ดูสินค้าแผ่นซับ Bezorber เพิ่มเติมที่นี่ >> คลิกเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *