Read More
Uncategorized

พลาสติกแรป’ เพียงพอไหมสำหรับการถนอมอาหาร

‘พลาสติกแรป’ เพียงพอไหมสำหรับการถนอมอาหาร? และใครบ้างที่ควรใช้ ‘แผ่นรองซับสำหรับอาหาร’ (ABSORBENT PAD FOR FOOD) ก่อนไปรู้จักกับแผ่นรองซับสำหรับอาหาร แผ่นดูดซับน้ำ หรือแผ่นดูดน้ำ อยากให้ทุกคนลองถามตัวเองดูว่า ปัจจุบันที่บ้านหรือร้านอาหารของคุณใช้วิธีใดในการถนอมอาหารหรือรักษาความสดของอาหาร? และคุณคิดว่าการใช้เพียงพลาสติกแรป เพียงพอสำหรับการถนอมอาหารแล้วหรือไม่.. หากต้องการถนอมอาหารหรือเก็บอาหารให้สดนานยิ่งขึ้น เชื่อว่าวิธีแรก ๆ ที่ใครหลายคนไม่ว่าจะทางบ้านหรือร้านอาหารทั้งเล็กและใหญ่ก็ต้องนึกถึง คงจะเลือกวิธีการใช้ฟิล์มถนอมอาหาร / พลาสติกห่ออาหาร ที่เรียกกันติดปากว่า ‘พลาสติดแรป’ ซึ่งมีลักษณะเป็นม้วนพลาสติกฟิล์มบาง ๆ มาใช้ในการถนอมอาหาร ซึ่งคุณสมบัติหลัก ๆ ของพลาสติดแรปก็คือจะช่วยในการป้องกันกลิ่น, รักษาความสด และความชุ่มชื้นของวัตถุดิบ   อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความจำเป็นต้องถนอมอาหารให้สดได้นานมากพอ เช่น ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด หรือสำหรับร้านอาหารที่ต้องสต็อกวัตถุดิบไว้นาน ๆ...

Read more